ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งาน OTOP city Happy Market 2018
วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ Challenger 1 - 3 Impact เมืองทองธานี
อ่านต่อ...
VTR ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) และหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙l กระทรวงวัฒนธรรม
VTR ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) และหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙l กระทรวงวัฒนธรรม
อ่านต่อ...
วธ.ต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยทั่วประเทศ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธาน ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม...
อ่านต่อ...