ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันของแต่ละบริษัท

อายุผู้เอาประกัน

ไม่กำหนดอายุ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยของแต่ละบริษัท)

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

ไม่กำหนดอายุ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยของแต่ละบริษัท)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป pantip ที่ไหนเบี้ยถูก

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันของแต่ละบริษัท

อายุผู้เอาประกัน

ไม่กำหนดอายุ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยของแต่ละบริษัท)

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

ไม่กำหนดวงเงินคุ้มครอง (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยของแต่ละบริษัท)

ส่องรีวิวประกันชีวิตผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป pantip

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันของแต่ละบริษัท

อายุผู้เอาประกัน

ไม่กำหนดอายุ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยของแต่ละบริษัท)

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

ไม่กำหนดวงเงินคุ้มครอง (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยของแต่ละบริษัท)

เช็คเลยทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ไหนดี

ระยะเวลาคุ้มครอง


1 ปี (ต่อระยะเวลาคุ้มครองตามการชำระเบี้ย)

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 60-70 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 2 แสนบาท

ประกันผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ธกส คุ้มครองนานไหม?

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 84 ปี

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 1 เดือน-70 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 240 ล้านบาท

รู้จักโตเกียวมารีนประกันสุขภาพและเงื่อนไขการสมัคร

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 0-60 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 5 แสนบาท

ทำประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตดีไหม 2024

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 1 เดือน-70 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 1.1 ล้านบาท

ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่าตอบโจทย์คนยุคใหม่

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน-60 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 1.25 ล้านบาท

ประกันสุขภาพ fwd มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 100 ปี

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 16-85 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 8 แสนบาท

ทำประกันสุขภาพวิริยะวันนี้รับวงเงินคุ้มครองสูง

ระยะเวลาคุ้มครอง


คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี

อายุผู้เอาประกัน

อายุระหว่าง 18-75 ปี

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

สูงสุด 120 ล้านบาท

ซื้อประกันสุขภาพ aia เบี้ยแพงไหมเช็คด่วน

รู้จักกับประกันผู้สูงอายุ มีไว้ทำอะไร ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

สำหรับประกันในปัจจุบันนั้นก็มีประกันสูงอายุที่คุ้มครองผู้สูงอายุ หรือถ้าให้เห็นภาพก็คือ เป็นประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือประกันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปนั่นเอง ซึ่งประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้นก็จะเน้นการคุ้มครองด้วยการจ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต ซึ่งนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากการประสบอุบัติเหตุหรือค่ารักษาพยาบาลจากปัญหาสุขภาพ ซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนประกันสูงอายุประกันเกษียณที่ได้ทำไปด้วย โดยประกันผู้สูงอายุนั้นถ้ามีในส่วนของการคุ้มครองเรื่องปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ลูกหลานไม่ต้องใช้เงินไปกับการรักษามากนัก เพราะประกันคนสูงอายุก็จะคอยดูแลเรื่องค่ารักษาตรงนี้อยู่แล้ว หรือบางทีผู้สูงอายุก็เลือกทำประกันชีวิตผู้สูงอายุเอาไว้ให้ลูกหลานในกรณีที่ตัวเองเสียชีวิตจาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ หรือบางประกันชีวิตผู้สูงอายุถ้าผู้สูงอายุที่เอาประกันมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินคืนด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทมีเงื่อนไขในการซื้อประกันอย่างไรบ้าง

ทำไมต้องประกันผู้สูงอายุ แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร

สาเหตุที่ต้องแยกระหว่างประกันสูงอายุกับประกันชีวิตทั่ว ๆ ไปนั้นก็เป็นเพราะว่าประกันชีวิตทั่ว ๆ ไปนั้นจะไม่ได้รับคุ้มครองผู้สูงอายุมากสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าถ้าประกันชีวิตทั่วไปรับคุ้มครองผู้สูงอายุ ความเสี่ยงในการคุ้มครองนั้นจะค่อนข้างเยอะเนื่องจากผู้สูงอายุจะไม่ค่อยแข็งแรงมาก และยังมีโรคภัยต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ทำให้ประกันชีวิตทั่วไปนั้นจะไม่ค่อยรับทำประกันชีวิตผู้สูงอายุมากสักเท่าไหร่ จึงทำให้ประกันสูงอายุต้องถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อประกันคนสูงอายุและให้ความคุ้มครองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งค่าประกันหลังเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็จะมีบางจุดที่แตกต่างกับประกันชีวิตทั่ว ๆ ไปอยู่บ้าง อย่างเช่นการคุ้มครองที่เฉพาะโรคมากขึ้น และผลตอบแทนที่มีเงื่อนไขแตกต่างกับประกันชีวิตทั่ว ๆ ไป คือโดยปกติถ้าเป็นประกันชีวิต จะมีการจ่ายหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึงขั้นแอดมิท แต่ประกันชีวิตผู้สูงอายุจะไม่ใช่แบบนั้น โดยพื้นฐานของประกันคนสูงอายุจะจ่ายเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ยกเว้นแต่ว่าจะซื้อสัญญาพ่วงไปด้วย และถ้าเสียชีวิตจากโรคภัยในช่วงสองปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายคืนเฉพาะเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว กับผลตอบแทนเพิ่มเติม แต่ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงสองปีแรก จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันเต็มจำนวนพร้อมเบี้ยประกันที่ชำระไปแล้ว แต่ถ้าเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไปไม่ว่าจะกรณีใด บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันเต็มทุกจำนวน

 

นอกจากประกันผู้สูงอายุมีประกันแบบไหนบ้างที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้

สำหรับประกันประเภทที่นอกเหนือจากประกันผู้สูงอายุแล้ว รูปแบบที่ประกันคนสูงอายุได้อยู่บ้างก็จะมีประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ซึ่งคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินทุนประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือถ้าสมมติว่าผู้ทำประกันมีอายุครบตามสัญญาที่กำหนด ก็จะได้รับเงินทุนประกันคืน สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ตามแผนประกันที่ตกลงกับตัวแทนขายประกันว่าจะจ่ายแบบไหนอย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ก็จะไม่มีความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ แต่สิ่งที่หลาย ๆ คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นประกันชีวิตผู้สูงอายุ สามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ก็คือประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นประกันที่ต้องทำตั้งแต่ยังหนุ่มสาว แล้วเอาเงินไปใช้ในยามแก่ ไม่ใช่ประกันชีวิตผู้สูงอายุแบบที่หลาย ๆ คนเข้าใจผิดกัน นอกจากนี้แล้วคุณก็สามารถทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้กับพ่อแม่ของคุณได้หากต้องการ แต่เบี้ยประกันจะสูงและปรับขึ้นตามอายุ ไม่ได้รับเงินคืน เป็นการซื้อประกันแบบซื้อทิ้ง ถ้าไม่ป่วยก็ไม่ได้ใช้

ปัญหาที่พบบ่อยจากประกันผู้สูงอายุ ทำแล้วมีอะไรที่ต้องรู้บ้าง

ในส่วนของปัญหาที่หลาย ๆ คนยังไม่ทราบเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ประกันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป นั่นก็คือเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกัน สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทำประกันชีวิตผู้สูงอายุให้กับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านนั้นก็คือประกันผู้สูงอายุโดยแรกเริ่มเดิมทีซึ่งเป็นพื้นฐานของประกันผู้สูงอายุนั้นจะไม่ได้มีการมาคุ้มครองปัญหาสุขภาพแต่แรกอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้เป็นอย่างแรกคือเรื่องของแพ็คเกจประกันผู้สูงอายุที่แต่ละบริษัทอาจจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าคุณคิดจะทำประกันผู้สูงอายุให้กับผู้ใหญ่ในบ้าน หรือถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการจะทำประกันผู้สูงอายุ คุณต้องศึกษาเงื่อนไขให้ถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหมดเงินค่าเบี้ยประกันไปแบบฟรี ๆ แต่พอป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วยังต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอยู่เหมือนเดิม ซึ่งในส่วนของประกันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปนั้นคุณก็อาจจะเพิ่มในส่วนของสัญญาที่จะคุ้มครองในเรื่องของโรคภัยหรือค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงอุบัติเหตุเข้าไปด้วยก็ได้

 

บริษัทประกันผู้สูงอายุที่น่าเชื่อถือมีที่ไหนบ้าง

วันนี้เราก็ได้รวบรวมบริษัทประกันผู้สูงอายุที่น่าเชื่อถือเอาไว้มากมาย ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ซึ่งแต่ละที่นั้นก็เป็นบริษัทประกันที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน คนไทยส่วนใหญ่ก็มีการซื้อประกันกับบริษัทเหล่านี้และได้รับผลตอบแทนรวมถึงความคุ้มครองต่าง ๆ จากบริษัทประกันเหล่านั้นกันมามากมายแล้ว ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนประกันผู้สูงอายุได้ค่อนข้างครอบคลุมพอสมควร และสำหรับใครที่ต้องการประกันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำที่ไหนดี ก็อาจจะลองมามอง ๆ บริษัทประกันผู้สูงอายุที่น่าเชื่อถือเหล่านี้ดูก่อนก็ได้ โดยบริษัทประกันผู้สูงอายุที่น่าเชื่อถือที่เรานำมาในวันนี้ก็มีทั้งประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต จากสินมั่นคงประกันภัย ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 จากทิพยประกันภัย โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย จากเมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิต 50 อัพ จาก AIA ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย จากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่งจากบริษัททั้งหมดนี้ เราก็จะไปขยายรายละเอียดของแต่ละแผนประกันผู้สูงอายุกันต่อว่าที่ไหนดีอย่างไรบ้าง ซื้อประกันกับที่ไหนดี ทำประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับแผนประกันของแต่ละบริษัท รวมไปถึงแต่ละแผนประกันนั้นแยกย่อยออกไปมีกี่แบบที่คุณจำเป็นต้องรู้

บริษัทไหนมีแพ็คเกจประกันผู้สูงอายุที่น่าสนใจบ้าง

จากรายละเอียดในหัวข้อที่แล้วเราก็จะมาขยายถึงข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละแพ็คเกจประกันผู้สูงอายุกันต่อว่าเป็นแบบไหน และแต่ละแผนประกันนั้นมีกี่แบบ เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจว่าจะทำประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี เริ่มต้นที่ประกันผู้สูงอายุจากสินมั่นคงประกันภัย ที่นี่จะเป็นแผนประกันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นประกันสุขภาพด้วย สำหรับสินมั่นคงนั้นก็มีให้เลือกมากถึง 6 แผนตามความต้องการและงบประมาณที่มี ต่อมาเป็นประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 จากทิพยประกันภัย เป็นประกันสุขภาพที่สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15-70 ปีโดยจ่ายเบี้ยประกันเพียงปีละ 15,000 บาทราคาเดียวตลอดช่วงอายุ และประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย จากอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต เป็นประกันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่พ่วงสัญญาเป็นประกันสุขภาพได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปีแบบที่ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับเงินชดเชยเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับเงินสองเท่าถ้าเข้าไอซียู รับเงินก้อนเมื่อเข้าผ่าตัด ซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว และในส่วนของประกันผู้สูงอายุ aia หรือที่เรารู้จักและได้ยินกันบ่อย ๆ ว่าประกันอาวุโสโอเคนั้นเราก็จะยกไปเปรียบเทียบกับไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสองบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของประกันชีวิต ว่าแต่ละที่นั้นจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง มีกี่แบบ ที่ไหนดีสุดก่อนจะตัดสินใจซื้อประกัน

เปรียบเทียบประกันผู้สูงอายุจากสองบริษัทใหญ่ ที่ไหนโดดเด่นอย่างไรบ้าง

เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อประกันอาวุโสโอเคซึ่งเป็นประกันผู้สูงอายุ aia อย่างแน่นอน เพราะเป็นคำที่ค่อนข้างติดหูและจำง่าย และทุกคนก็คงจะรู้จักไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุซึ่งเป็นบริษัทที่โด่งดังในเรื่องของโฆษณาประกันชีวิตซึ้ง ๆ กันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นยุคทีวีดิจิตอลทั่วไปมาจนถึงยุคออนไลน์ ซึ่งทั้งสองที่นี้ ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดีกว่ากัน เราก็จะยกจุดเด่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้คุณได้ไปตัดสินใจกันต่อว่าจะทำประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี โดยเริ่มต้นที่ประกันอาวุโสโอเค ซึ่งเป็นประกันผู้สูงอายุ aia จุดเด่นคือสามารถสมัครได้แบบง่ายดาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ที่สำคัญคือเบี้ยประกันต่ำสุดเริ่มต้นที่วันละ 6 บาท และจ่ายเบี้ยประกันเท่าเดิมตลอดอายุสัญญา สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี และในส่วนของไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้นถ้าถามว่าประกันผู้สูงอายุมีกี่แบบ ก็ต้องบอกเลยว่าทางไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุมีประกันมากถึงสี่ห้าแบบเลยทีเดียว แต่ที่เราจะหยิบยกมาเปรียบเทียบก็คือแผนประกันผู้สูงอายุ บุพการีมีเงินใช้ จุดเด่นของแผนประกันนี้ก็คือเมื่อครบสัญญารับเงินคืนสูงสุด 600,000 บาท คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปี รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นวันละ 9 บาท สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างประกันจากสองบริษัทใหญ่ได้แก่ประกันอาวุโสโอเคจากประกันผู้สูงอายุ aia และประกันบุพการีมีเงินใช้ซึ่งเป็นไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุ

 

เบี้ยค่าประกันผู้สูงอายุเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ แพงหรือถูกกว่าประกันชีวิตทั่วไป

สำหรับค่าเบี้ยประกันนั้นหลาย ๆ คนก็สงสัยว่าแพงหรือถูกกว่าประกันชีวิตทั่วไปกันแน่ จริง ๆ แล้วถึงแม้ราคาเบี้ยประกันรายวันของประกันผู้สูงอายุจะดูเป็นราคาที่ค่อนข้างถูก แต่เมื่อคิดรวมทั้งปีแล้วก็เป็นราคาเบี้ยประกันที่เทียบเท่ากับประกันชีวิตเลยทีเดียว ซึ่งโดยเฉลี่ยรายปีก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนั้น แต่หลักพันก็มีเช่นกัน เพียงแต่จะค่อนข้างได้ผลตอบแทนที่น้อย และอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนของประกันสุขภาพด้วย ดังนั้นถ้ายอมจ่ายแพงเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยก็อาจจะได้ประกันผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของคุณมากกว่าการมองเฉพาะเบี้ยประกันที่มีราคาถูก

สมัครประกันผู้สูงอายุต้องตอบคำถามสุขภาพหรือไม่

และอีกเรื่องที่เป็นสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทำประกันผู้สูงอายุ เวลาที่สมัครประกันสุขภาพต้องมีการตอบคำถามเรื่องสุขภาพ แต่สำหรับประกันผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ เนื่องจากว่าเป็นประกันชีวิตอย่างเดียว ไม่ใช่ประกันสุขภาพ แต่ก็สามารถทำประกันสุขภาพพ่วงไปด้วยได้เช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้คุณก็จะต้องศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกครั้งว่าถ้าหากทำประกันผู้สูงอายุและพ่วงสัญญาคุ้มครองสุขภาพไปด้วยแล้วจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ แต่ประกันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพอยู่แล้ว เน้นสมัครง่าย รวดเร็ว และคุ้มครองชีวิตเสียมากกว่า เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่การมอบมรดกทรัพย์สินให้ลูกหลานมากกว่าจะมองถึงตัวเองเป็นหลัก

ทำประกันผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่

ตอนนี้คุณอาจจะได้คำตอบเกี่ยวกับประกันผู้สูงอายุและสนใจจะทำประกันชีวิตผู้สูงอายุให้คนในบ้านบ้างแล้ว แต่การเดินทางไปสมัครเองรวมถึงต้องพาผู้ใหญ่ในบ้านไปสมัครด้วยนั้นก็อาจจะลำบาก ซึ่งจริง ๆ แล้วช่องทางออนไลน์นั้นก็เป็นอีกช่องทางที่สมัครง่าย คือมันจะไม่ใช่การที่คุณกรอกประวัติปุ๊บได้กรมธรรม์ประกันปั๊บ แต่คุณจะได้รับการติดต่อมาจากตัวแทนขายประกันหรือผู้ดูแลโดยเบื้องต้นที่จะคอยให้คำแนะนำต่าง ๆ รวมไปถึงดูแลคุณตลอดทั้งอายุสัญญาเมื่อคุณตัดสินใจทำประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทนั้น ๆ ไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกมากทีเดียว เพราะทางบริษัทประกันก็ไม่ต้องออกไปหาลูกค้าตราบใดที่ลูกค้ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์ม 100% และตัวคุณเองก็ไม่ต้องไปถึงให้เสียเที่ยวถ้าเข้าไปฟังแผนประกันแล้วรู้สึกยังไม่โอเคกับแผนประกันเหล่านั้น

 

ลูกหลานควรทำประกันผู้สูงอายุให้หรือไม่หากมีเงินทองสำหรับดูแลอยู่แล้ว

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ ในกรณีที่คุณเป็นบุตรหลานและมองว่าตนเองมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้ว จึงไม่แน่ใจว่าควรทำประกันผู้สูงอายุให้พ่อแม่หรือไม่ เราก็ขอแนะนำว่าการทำประกันผู้สูงอายุให้พ่อแม่นั้นก็เป็นเหมือนการดูแลพ่อแม่อย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะอย่างน้อย ๆ การที่คุณจ่ายเบี้ยประกันให้พ่อแม่ทุกปี ก็ช่วยการันตีได้แล้วว่าพ่อแม่ของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีหากมีความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุมาเยือนแบบไม่คาดฝัน

สรุปแล้วประกันผู้สูงอายุดีหรือไม่ ควรหรือไม่ควรทำ

สรุปคือประกันผู้สูงอายุนั้นเป็นประกันที่ดีที่จะคุ้มครองชีวิตและมอบเงินเอาประกันให้กับผู้รับเงินประกัน ซึ่งในขณะที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่และได้ทำประกันสุขภาพพ่วงไปด้วยนั้นก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นประกันที่ดูแลผู้สูงอายุและช่วยให้บุตรหลานไม่ต้อ