ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ทำมือ "กระเป๋าถักเส้นใยยางพารา"

ผลิตภัณฑ์ทำมือ "กระเป๋าถักเส้นใยยางพารา"-0

ผลิตภัณฑ์ทำมือ "กระเป๋าถักเส้นใยยางพารา"

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

กระเป๋าถักเส้นใยยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ทำมือ ที่มีรูปทรงสวยงาม

โดย
นางสมบัติ คชเหี้ยม
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

0843163088