ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลกลึง เมืองเพชร

ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลกลึง เมืองเพชร-0
ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลกลึง เมืองเพชร-1

ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลกลึง เมืองเพชร

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ต้นตาล เป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองเพชรที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ตั้งแต่รากจรดใบใบตาล เป็นวัสดุพื้นถิ่นที่หาได้ง่าย นำมาออกแบบ เป็นของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ในชุมชน และจังหวัดเพชรบุรี ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ ชุดเชี่ยนหมาก แก้ว ขัน ชุดกาแฟ ครก ถาด เป็นต้น

โดย
กลุ่มหัตถกรรมไม้ตาลกลึง
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เพชรบุรี

0871082623