ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
เสื่อกก

เสื่อกก-0
เสื่อกก-1
เสื่อกก-2
เสื่อกก-3

เสื่อกก

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เสื่อกก กุ้นขอบ พับได้
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 100 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 57 รายการ)
โดย
ร้านนายอุทัย จันทร์วิเศษ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

2000000002
วิถีชีวิตของชาวบ้านอีสานไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก บ้านเรือนที่อยู่อาศัยยังคงปลูกเรือนด้วยไม้ไผ่บ้าง ไม้เนื้อแข็งบ้าง เกือบทุกเรือนจะใช้เสื่อหรือสาดปูนั่ง ปูนอน ตามกาลเทศะอันควร เสื่อในยุคนั้นมีทั้งเสื่อแบบหยาบ ๆ และเสื่อประณีต เสื่อเป็นของใช้สำหรับบ้าน มีมานานเช่นเดียวกับพรม จนคนมักจะพูด ติดปากกันว่า "เลี้ยงดูปูเสื่อ" และตามประเพณีทางศาสนาพุทธในประเทศไทย ก็นิยมใช้เสื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารอย่างอื่นในพิธีอุปสมบทหรือพิธีทอดกฐินจุดมุ่งหมายในการทอเสื่อจึงเป็นไปเพื่อใช้สอยในครัวเรือน บ้านใดไม่มีเสื่อใช้ถือว่าพ่อแม่ ลูกเกียจคร้านไม่มีฝีมือ หนุ่มสาวที่แต่งงานใหม่หรือขึ้นเรือนใหม่ จะต้องมีฟูก หมอน เสื่อที่ฝ่ายหญิงจัดเตรียมสะสมไว้เป็นของขึ้นเรือน ความจำเป็นดังกล่าวนี้ ทำให้มีการ ทอเสื่อไว้ใช้ หรือหาแลกสินค้าจากหมู่บ้านอื่นไว้ติดบ้านเรือน เสื่อจึงมีความสำคัญในฐานะที่ทำให้ที่อยู่อาศัยน่าพักพิงทั้งในยามตื่น และยามหลับนอน และยังใช้กำบังแดด ลม ฝน ข้างฝาเรือนได้อีกด้วยดังนั้น พอจะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการผลิตเสื่อทอของชาวบ้านในอดีตนั้นก็เพื่อการใช้สอย เพื่อการทำบุญสุนทานเป็นของฝากญาติมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นหรือเพื่อการจำหน่ายเพียงเล็กน้อยในบางครั้งการผลิตเสื่อทอของชาวบ้านในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างชัดเจน คือ ผู้ประกอบการทอเสื่อทุกรายมุ่งหวังรายได้และผลกำไรที่เป็นเงินทั้งสิ้น มีการแปรรูปเสื่อทอให้เป็นผลิตภัณฑ์จากเสื่อทอหลาย ๆ อย่างเช่น เสื่อพับ ชุดรองจาน ชุดรองแก้ว ฯลฯ ผู้ผลิตได้ใช้ความประณีตของฝีมือ เทคโนโลยี สีสัน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ระดับราคาและศักยภาพการผลิตให้เพียงพอเพื่อสามารถตอบสนองปริมาณการสั่งซื้อของตลาดที่ต้องการได้
การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพเป็นเสื่อ เพื่อใช้ปูลาดหรือรองนั่ง เสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เนื่องจากการผลิตใช้วัตถุดิบในชุมชน ได้แก่ต้นกก ต้นผือ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกบ้านหนองหิน มีการทำสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่แรกเริ่มตั้งหมู่บ้าน และถ่ายทอดสืบต่อมาทางระบบครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่นเด็ก ๆ ได้ซึมซับรับรู้กรรมวิธีและขั้นตอนการทำ เมื่อโตพอก็จะได้รับการฝึกฝนจนเป็นทักษะและความชำนาญ กลายเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
1 มีลวดลายที่สวดงาม และมีคุณค่า
2 ลวดลายตรงตามความต้องการของลูกค้า
3 มีความประณีต
ขั้นตอนที่ 1 การสอยต้นกก
1. ตัดต้นกกสด
2. คัดเลือกต้นกกที่มีเท่ากันไว้ด้วยกัน
3. นำต้นกกที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดปลายแหลมคมๆ
4. นำเส้นกกที่สอยแล้วมาผึ่งแดดจัดๆ ให้แห้งสนิท
5. นำเส้นกกสอยที่ตากแห้งแล้วมามัดเป็นมัด ๆ รอการย้อมสี
ขั้นตอนที่ 2 การย้อมสี
1. เลือกซื้อสีสำหรับย้อมกกสีต่างๆ ที่สวยงาม เช่น สีแดง เขียว เหลือง
2. ก่อไฟโดยไฟที่ใช้ต้องสม่ำเสมอ
3. นำปี๊ป หรือกระทะใส่น้ำพอประมาณท่วมเส้นกกนำมาตั้งบนเตา
4. เมื่อน้ำเดือดก็นำสีที่จะย้อมมาเทลงไป โดยย้อมทีละสี
5. นำเส้นกกที่คัดเลือกแล้วลงย้อมจนเพียงพอที่จะใช้ในการทอ
6. นำเส้นกกที่ย้อมสีแล้วลงล้างในน้ำเปล่าแล้วนำไปตากแดดจัด จนแห้งสนิท
7. นำเส้นกกที่ย้อมสีและตากแห้งแล้วมามัดเก็บรวมกัน โดยแยก เป็นมัดละสี
ขั้นตอนที่ 3 การทอเสื่อกก
1. เตรียมโฮง (อุปกรณ์สำหรับทอเสื่อ)
2. นำเชือกในลอนสำหรับทอเสื่อมาโยงใส่ฟืมจนเสร็จ
3. ฟืมที่ใช้ต้องมีขนาดเท่ากับเส้นกกและฟืมแต่ละฟืม ก็อาจจะใช้ทอลายไม่เหมือนกัน
4. นำเส้นกกที่ย้อมสีตามจนแห้งแล้วนำมาทอเสื่อตามลวดลายที่ต้องการ
5. เมื่อทอเสร็จจึงตัดออกจากโฮง แล้วจึงนำไปตากแดดเพื่อตกสี
6. เมื่อเสื่อแห้งสนิทดีแล้ว จึงเก็บในที่ร่มเพื่อรอการจำหน่าย
เสื่อกก กุ้นขอบ พับได้
1 ใช้สำหรับรองนั่ง
2 ตกแต่งบ้าน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ เสื่อกก