ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทรงดำ บ้านหมอสอ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทรงดำ บ้านหมอสอ-0
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทรงดำ บ้านหมอสอ-1

ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทรงดำ บ้านหมอสอ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

จุดเด่นของสินค้าลายผ้าทอและงานปักผ้าไทยทรงดำ ลายดอกแฝดหรือผักแว่น มีความหมาย รูปสี่เหลี่ยมเป็นผืนผ้าของชาวนาไทย รูปก้นหอยเป็นนิ้วมือของชาวไทยทรงดำ มีรอบผืนนา ก็จะได้แปลงนาและผลผลิตที่สมบูรณ์

โดย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทรงดำ บ้านหมอสอ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กาญจนบุรี

0836952626