ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้น

เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้น-0
เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้น-1

เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้น

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

น้ำต้น (คนโท) ล้านนาร่วมสมัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบมาจากน้ำต้นดั้งเดิมถึง ๓ แหล่ง คือ จังหวัดแพร่ หริภุญชัย จังหวัดลำพูน และบ้านน้ำต้น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการผสมผสานเทคนิคในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในใช้งาน รวมการวาดลวดลายลงทอง ลวดลายล้านนาโบราณที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม และมีคุณค่าเหมาะสำหรับใช้เป็นของฝากและของประดับตกแต่งที่สวยงาม

โดย
แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้น
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เชียงใหม่

0897007273