ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > อาหาร
ขนมจาก

ขนมจาก-0
ขนมจาก-1

ขนมจาก

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 50 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 99 รายการ)
โดย
ร้านครูภา
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2000000005
ขนมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานนับแต่ประเทศไทยยังคงใช้นามประเทศว่าสยาม โดยมีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีต้นกำเนิดในท้องถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้อันแสดงถึงความชาญฉลาดของประชากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมการกินอยู่ที่มีเอกลักษณ์ อันโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น อันแสดงถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ
ขนมจาก เป็นอาหารหรือขนมไทยที่สืบทอดและเกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีต้นจากเป็นต้นไม้ประจำถิ่นริมน้ำที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถปลูกต้นจากได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำบางปะกง จะเป็นน้ำกร่อยดังนั้นประชาชนในท้องถิ่นจึงปลูกต้นจากกันมาก จาก เป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยมีการใช้ประโยชน์ของใบจากใบจากเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ตับจากใช้มุงหลังคาบ้านเรือน ม้วนยาสูบใบจาก ใบจากนำมาทำภาชนะ สานหมวก ฯลฯ และต้นจากยังเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ใบจากชาวบ้านก็นิยมนำมาห่อขนม ผู้เฒ่าผู้แก่เลยเรียกขนมนั้นว่า“ขนมจาก” ขนมจากซึ่งเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนความเป็นอารยชนของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่คิดค้นและรังสรรค์ขนมจากขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้

ขนมจากย่าง ภาษาถิ่นเขมรเรียกว่า“กวานอะบองฮะเตอ”เป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการถ่ายทอดวิธีการทำสืบต่อกันมาและเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ชุมชนสามารถหาวัตถุดิบในการทำอาหาร ได้จากแหล่งธรรมชาติในชุมชนเพราะชุมชนจะอยู่ใกล้กับป่าชายเลน จึงมีต้นจากเป็นจำนวนมาก คนในชุมชนจะนำลูกจากมารับประทานสดและนำใบจากมาทำขนมจากย่างโดยใช้ใบจากมาห่อขนมเมื่อเวลานำมาย่างใบจากจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์
ขนมจาก ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีการคิดค้นและทำขึ้นครั้งแรกเมื่อใด จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา “นายขวัญชัย รักษาพันธ์” ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา เล่าให้ฟังว่า ในอดีตที่ผ่านมาประมาณปี พ.ศ.2410 (อ้างอิงจากหนังสือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา) จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ มีพระราชดำริส่งเสริมการทำนาของราษฎรด้วยการขุดคลองเพื่อบำรุงการเพาะปลูก และอาศัยแม่น้ำ ลำคลอง เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงสินค้า จากการส่งเสริมในการทำนา และการขุดคลอง และประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองกันมาก เพื่อเป็นการป้องกันตลิ่งพังเวลาเรือแล่นผ่านไปผ่านมา ชาวบ้านจึงปลูกต้นจากบริเวณริมคลอง และป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก จากการที่ประชาชนปลูกต้นจากเป็นจำนวนมากและต้นจากยังสามารถขยายพันธ์ได้รวดเร็ว จากอดีตยังไม่มีขนมไทยมากมายผู้สูงอายุในสมัยโบราณจึงคิดค้นนำใบจากมาห่อทำขนม เนื่องจากใบจากมีลักษณะใบที่หนา เวลาย่างไฟทำให้ขนมสุกน่ารับประทานและมีกลิ่นหอม และจากการสอบถามปราชญ์ชาวบ้านได้เล่าฟังว่าขนมจากเริ่มทำที่แรกในจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอบางปะกง อำเภอบางคล้า และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากอำเภอที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง และมีป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงปลูกต้นจากกันมากและต้นจากยังขยายพันธ์ลงมาตามลำดับ
ขนมจาก นับเป็นขนมพื้นบ้านของชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งมีมาช้านาน เป็นขนมของท้องถิ่นที่ทำกันเกือบทุกครัวเรือน จนปัจจุบันนอกจากทำกันในครัวเรือนแล้ว ก็ยังมีขายเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ใครเข้ามาในจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะแวะชิมขนมใบจาก และนำเป็นของฝากไปฝากญาติสนิทมิตรสหาย
ปัจจุบันมีการขายขนมจากที่อร่อย น่ารับประทานอยู่หลายชุมชน เช่น อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา “ร้านริน” ซึ่งได้พัฒนาขนมจากเป็นสินค้าส่งจำหน่ายต่างประเทศและยังมีจำหน่ายกันมากแก่นักท่องเทียวที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธร และชุมชนรถไฟ ชุมชนวัดเซ็นต์ปอนด์ อำเภอบางคล้า และอำเภอพนมสารคาม จนถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางด้านอาหารขนมพื้นบ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา
“ขนมจาก” ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ จนนักท่องเที่ยวต้องถือติดมือกลับบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีมะพร้าวมาก และน้ำมะพร้าวน้ำจะหมออร่อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ เพราะจังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะดินที่ดี ส่วนผสมของขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีส่วนผสมของเนื้อมะพร้าว และน้ำมะพร้าว ผสมน้ำดอกไม้จากธรรมชาติ เช่น อัญชัญ และน้ำตาลจากซึ่งเวลานำมาทำขนมจากจะมีกลิ่นหอม และรสชาติอร่อย ประกอบกับชาวบ้านยังย่างขนมจากด้วยเตาถ่าน ใช้ถ่านอ่อนในการย่างทำให้เนื้อขนมจากหอม อร่อย น่ารับประทาน
ขั้นตอนการผลิต
1. ผสมมะพร้าวขูด/น้ำตาลต้นตาล,น้ำตาลจาก ให้เข้ากัน
2. ใส่แป้งข้าวเหนียวดำผสมให้เข้ากันกับขั้นตอนที่ 1
3. ใส่แป้งข้าวเหนียวขาว/น้ำมันพืช/เกลือผสมให้เข้ากัน
4. ใส่เผือกขูดฝอย/มะพร้าวอ่อนขูดเส้น หรือเนื้อมะพร้าวอ่อนผสมให้เข้ากัน
วิธีห่อขนมจาก
1.ทอนใบจากและทำความสะอาด
2.ตักไส้ขนมที่ผสมไว้ตามความชอบ
3.นำไม้กลัดมากลัดหัวกลัดท้าย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว
เป็นของฝาก

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ขนมจาก