ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
อีจู้

อีจู้-0
อีจู้-1
อีจู้-2
อีจู้-3

อีจู้

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

“ทนทาน” มอดไม่กิน และเป็น“อัตลักษณ์ของตำบลหนองบัว”
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 50 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 420 รายการ)
โดย
กลุ่มจักสานอีจู้บ้านหนองบัว หมู่ที่3 ตำบลหนองบัว
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

0619699150

อีจู้หรือกระจู้ เป็นเครื่องมือดักปลาไหลที่สานด้วยไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายขวดคอสูง ส่วนก้นและตัวกลมป่อง ส่วนคอเรียว ปากบาน มีงาแซง คือส่วนที่ทำเป็นซี่ๆ ปลายสอบเข้าหาก้นเป็นทางเข้าของปลา และกันไม่ให้ปลาที่เข้าไปแล้วย้อนกลับออกมาได้ อยู่ที่ริมก้นของตัวอีจู้ การดักจะใช้เหยื่อ ซึ่งอาจจะเป็นหอยโข่ง นาทุบ ปูตายทุบแหลก หรือเศษเนื้อปลาเน่าใส่ไว้ในส่วนที่เรียกว่า รองหรือกะพล้อ ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ขัดห่างๆ เป็นรูปทรงกระบอกใส่ไว้ภายในตรงปากอีจู้สามารถถอดเข้าออกได้
จักสานอีจู้ของตำบลหนองบัวมีการทำกันมานานกว่า 80 ปีแล้ว โดยเริ่มที่คุณยายสาย ทองใบ ชาวบ้านทุ่งช้าง ตำบล หนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ใช้เวลาว่างจากงานเกษตรกรรม มาสานตะข้องขายแก่พ่อค้าในตัวเมืองฉะเชิงเทรา ได้เอาอีจู้ให้คุณยายสายกลับไปลองทำดู ปรากฏว่า สามารถทำตามต้นแบบได้ จึงมีการสั่งทำและให้นำไปส่งขายนับแต่นั้นมา
การทดลองทำอีจู้ลูกแรกของคุณยายสาย ทองใบ ในครั้งนั้นถือ ได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหนองบัวในงานหัตถกรรมเครื่องจักสานอีจู้ เพราะหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านและผู้สนใจมาเรียนรู้และสานขายกันเป็นที่แพร่หลายในชุมชนและท้องถิ่นตำบลหนองบัว จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อมีถนนเข้าถึงชุมชน ก็มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อไปจัดจำหน่ายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ผู้ประกอบการแต่ละครัวเรือนจะได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมเป็นกลุ่มแม่บ้านจักสานอีจู้ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว ต่างยังคงใช้เวลาว่าง ซื้อลำไม้ไผ่ที่พ่อค้านำมาขายถึงบ้าน จักเป็นตอก สานเป็นอีจู้ อยู่ที่บ้านใคร บ้านมัน แล้วนำมาฝากขายรวมอยู่ที่กลุ่มจักสานอีจู้ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
“ทนทาน” มอดไม่กิน และเป็น“อัตลักษณ์ของตำบลหนองบัว”
ขั้นตอนการสานอีจู้
อีจู้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ ตัวอีจู้ งาแซง หรืองาช้าง และรองหรือกะพล้อ
การสานอีจู้ เริ่มจากการสานก้านให้มีขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร จากนั้นตั้งเส้นตอกสานเป็นตัวอีจู้ด้วยตอกเส้นนอนให้มีลักษณะกลมป่องตอนกลาง แล้วเรียวคอดคล้ายคอขวดตรงคอ จากนั้นนำกะลามาวางเป็นแม่แบบเพื่อสานส่วนปากให้บานออก ความสูงจากส่วนก้นถึงส่วนปากจากตัวอีจู้ประมาณ 1 เมตร การสานงาแซงหรืองาข้าง โดยนำเส้นตอกขดเป็นวงกลม เรียกว่า ตั้ง วงงา จากนั้นนำตอกไม้เสียบตั้งเรียงรอบวงให้ปลายสอบเข้าหากันเป็นรูปกรวย เรียกขั้นตอนนี้ว่า เสียบงา แล้วจึงนำเส้นตอกสานแนวนอนรัดรอยไม้ตอกแนวตั้งเข้าด้วยกันให้เหลือปลายกรวยไว้เป็นทางเข้าของปลา
ขั้นตอนนี้คือการสานงา
การสานรองหรือกะพล้อ เริ่มจากการสานก้นขนาด 8 เซนติเมตร แล้วตั้งเส้นตอก สานขัดกันเป็นรูปทรงกระบอก จากนั้นนำกะลามาวางเป็นแม่แบบเพื่อสานส่วนปากให้บานออก ความสูงจากส่วนก้นถึงส่วนปากของรอง หรือกะพล้อ ประมาณ 50 เซนติเมตร เมื่อสานเสร็จก็เจาะริมก้นตัวอีจู้ ยัดงาแซงใส่เข้าไป แล้วใช้ไม้เหลาเสียบยึดกับตัว แล้วเอารองหรือกะพล้อใส่ลงไปทางปาก แล้วเสียบยึดไว้ สุดท้ายนำเอาอีจู้ที่สำเร็จไปลนควันไฟ เพื่อไม่ให้มีเสี้ยนขุยไม้และกันมิให้มอดกินเนื้อไม้อีกทางหนึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มจักสานอีจู้ในชุมชนบ้านดอนสีนนท์ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำจักสานเพื่อสร้างรายได้ และใช้ช่วงเวลาใช้เวลาว่างจากงานเกษตรกรรม มาสานตะข้องขายแก่พ่อค้าในตัวเมืองฉะเชิงเทรา
1. ใช้เป็นเครื่องมือดักปลาไหล
2. ประดับเป็นโคมไฟ
3. ทำแจกันใส่ดอกไม้เพื่อประดับบ้านหรือที่ทำงาน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ อีจู้