ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : เครื่องประดับ

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจรูปลิงและกล้วย (เครื่องประดับ) จังหวัดลพบุรี เล่ากันว่า จากเรื่อง รามเกียรติ์ สมัยที่พระรามไปรบกับทศกัณฐ์จนชนะแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือหลายครั้งของหนุมาน พระรามจึงคิดจะให้รางวัลกับหนุมาน จึงให้มาดูแลเมืองละโว้ธานี หนุมานก็นำทหารลิงมาด้วยจำนวนหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ที่ลพบุรีมีลิง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานทหารของหนุมาน มาสร้างสรรค์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อยืดที่ลักษณะของลิงในอิริยาบถต่าง ๆ 25/01/2562 13:42:29 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจหนังรูปนางเงือก (เครื่องประดับ) จังหวัดระยอง มีสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และท่านได้แต่งวรรณกรรมไว้หลายเรื่อง และเมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่ หลายๆคนต้องนึกถึงเรื่องพระอภัยมณี และถ้าพูดถึงพระอภัยมณี ก็ต้องนึกถึงสุนทรภู่เป็นคู่กัน เรื่องพระอภัยมณีโด่งดังมานานมาก เป็นกลอนนิทานที่มีความยาวมากถึง ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งเป็น ๖๔ ตอน ซึ่งตัวละครที่เด่นและสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี มีหลายตัว เช่น พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายจากตัวละคร ดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำมาทำเป็นแก้วและพวงกุญแจ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ ๓,๘๗๑ ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกระจูดจำนวนมาก เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล และเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว และปัจจุบันได้นำกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในพื้นถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จังหวัดระยองจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม คือ กระเป๋า 25/01/2562 14:54:09 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจผีเสื้อจ่าคาม่า (เครื่องประดับ) 25/01/2562 14:41:25 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจ (เครื่องประดับ) เข็มกลัด โดยใช้สัญลักษณ์ที่โดดเด่น แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ “วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง” เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุ ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล “ลานธัมม์ วัดสูงเม่น” วัดสูงเม่น ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี 24/01/2562 09:18:35 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจลายอุโบสถ (เครื่องประดับ) 23/01/2562 15:21:06 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจเต่าบาติก (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:36:37 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจมะม่วงหิมพานต์บาติกข้าว (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:35:03 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เซตเครื่องประดับ (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:11:34 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้อยคอจี้น้องบานาน่า (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:10:55 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้อยข้อมือแก้วโป่งข่าม (เครื่องประดับ) 23/01/2562 13:54:17 อ่านต่อ...