ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (203) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

301 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานผักตบชวา ขนาดใหญ่ (ของใช้ตกแต่ง) แต่เดิมชาวบ้าน มีอาชีพทำนา เมื่อ พ.ศ. 2532 นางเหมือนใจ คงทอง ประธานกลุ่ม ประกอบอาชีพ วิ่งรถโดยสารประจำทาง สายอ่างทอง 14/09/2561 21:04:44 อ่านต่อ...
302 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสตรี (ของใช้ตกแต่ง) จากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ของครอบครัวบวกกับความชอบ จึงได้ฝึกจนเกิดความชeนาญ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ๆในเมืองกระบี่ ในการตัดเย็บแต่ละครั้งมีเศษผ้าเหลือใช้จeนวนมากจึงมีแนวคิดที่จะนeเอาเศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ทำ ด้วยมือทุกชิ้น มีรูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา ออกแบบให้สามารถใช้พกพาง่าย สะดวกสบาย รูปทรงสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นของฝากของใช้กับทุกเพศทุกวัย 28/12/2561 11:48:55 อ่านต่อ...
303 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าย้อมน้ำส้มควันไม้ ลายคนแดงภูพระบาท (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/12/2561 11:11:48 อ่านต่อ...
304 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าย้อมน้ำส้มควันไม้ ลายคนแดงภูพระบาท (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/12/2561 11:09:29 อ่านต่อ...
305 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าย้อมน้ำส้มควันไม้ ลายคนแดงภูพระบาท (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/12/2561 11:07:40 อ่านต่อ...
306 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าฝ้าย ย้อมจากน้ำส้มควันไม้ ลวดลาย คนแดงภูพระบาท (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/12/2561 11:04:39 อ่านต่อ...
307 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เต่ากะลา (ของใช้ตกแต่ง) มะพร้าวเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะในวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาใช้ในชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง ตั้งแต่การนำมาบริโภค ปรุงอาหารคาวหวาน และการนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ ในงานพิธีต่าง ๆ กะลามะพร้าวก็ถูกนำไปทิ้งหรือไม่ก็ทำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง นายประกอบ แก้วเจริญ ได้มองเห็นคุณค่าของกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไร้ค่า มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งต่าง ๆ ได้เริ่มฝึกฝนเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยตนเอง และเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ และปัจจุบันได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ 28/12/2561 11:00:57 อ่านต่อ...
308 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ปูกะลา (ของใช้ตกแต่ง) มะพร้าวเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะในวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาใช้ในชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง ตั้งแต่การนำมาบริโภค ปรุงอาหารคาวหวาน และการนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ ในงานพิธีต่าง ๆ กะลามะพร้าวก็ถูกนำไปทิ้งหรือไม่ก็ทำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง นายประกอบ แก้วเจริญ ได้มองเห็นคุณค่าของกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไร้ค่า มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งต่าง ๆ ได้เริ่มฝึกฝนเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยตนเอง และเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ และปัจจุบันได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ 28/12/2561 10:58:58 อ่านต่อ...
309 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โคมไฟเต่า (ของใช้ตกแต่ง) มะพร้าวเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะในวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาใช้ในชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง ตั้งแต่การนำมาบริโภค ปรุงอาหารคาวหวาน และการนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ ในงานพิธีต่าง ๆ กะลามะพร้าวก็ถูกนำไปทิ้งหรือไม่ก็ทำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง นายประกอบ แก้วเจริญ ได้มองเห็นคุณค่าของกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไร้ค่า มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งต่าง ๆ ได้เริ่มฝึกฝนเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยตนเอง และเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ และปัจจุบันได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ 14/09/2561 20:58:47 อ่านต่อ...
310 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เกลือสปา สำหรับขัดตัว (ของใช้ตกแต่ง) อาชีพทำนาเกลือสมุทรของประชาชนตำบลบางโทรัด มีมานานมากกว่า 100 ปีแล้ว โดยเฉพาะ ในหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเล การทำนาเกลือถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนใน หมู่บ้าน ดังกล่าว แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรชาวนาเกลือ ประสบปัญหา และมีความเสี่ยงต่อภาวะราคาเกลือที่ไม่คงที่ อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศ ถ้าในปีใดอากาศแห้งแล้งมาก ผลผลิตเกลือก็จะมีปริมาณมาก ส่งผลให้ราคาเกลือตกต่ำ แต่ถ้าในปีใดสภาพอากาศฝนตกชุก เกษตรกรก็ไม่สามารถผลิตเกลือได้ ทำให้ปริมาณผลผลิตเกลือมีจำนวนน้อย ส่งผลให้ราคาเกลือสูง กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตำบลบางโทรัด จึงคิดผลิตภัณฑ์จากเกลือ โดยนำมาผสมกับสมุนไพรจากธรรมชาติ เช่น ขมิ้น ทานาคา ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากเกลือ และเป็นรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 28/12/2561 10:41:31 อ่านต่อ...