ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

291 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก กระเช้า (ของใช้ตกแต่ง) ชาวบ้านบ้านคลองข่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง หรือการทอเสื่อ นอกจากไว้ใช้เองแล้ว ยังเก็บไว้สำหรับมอบให้เป็นของ ที่ระลึกกับแขกที่มาเยือนอีกด้วย กกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ้านคลองข่อยได้มีการปลูกต้นไว้เกือบจะทุกครัวเรือน โดยอาศัยที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ และนำกกที่ปลูกไว้มาทอเป็นเสื่อกกไว้ปูนอน จากทอใช้เองก็เริ่มมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทอเสื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเดิมการทอเสื่อนั้นจะทอเสื่อแบบลายโบราณคือลายกระจับเพียงลายเดียว และลักษณะของเสื่อเป็นเสื่อผืนใหญ่ 28/12/2561 14:22:04 อ่านต่อ...
292 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเชือกถักใส่ไวน์ (ของใช้ตกแต่ง) เป็นการรวมกลุ่ม ของแม่บ้านในหมู่ที่ 6 บ้านบางเหียน ตำบลปลายพระยา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ หลังจากฤดูเพาะปลูกเก็บเกี่ยวสตรีก็จะรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพเสริม โดยให้ผู้ที่มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย มาสอนสมาชิกในกลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่ม เริ่มต้นจากการทำกระเป๋าไว้ใช้เองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเมื่อฝึก จนฝีมือดีขึ้น ก็คิดสร้างรายได้ด้วยการถักกระเป๋าเชือกร่มไว้จำหน่าย พัฒนาเป็นกระเป๋าที่ใส่ขวดไวน์ 28/12/2561 14:32:40 อ่านต่อ...
293 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก กล่องอเนกประสงค์ (ของใช้ตกแต่ง) ชาวบ้านบ้านคลองข่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง หรือการทอเสื่อ นอกจากไว้ใช้เองแล้ว ยังเก็บไว้สำหรับมอบให้เป็นของ ที่ระลึกกับแขกที่มาเยือนอีกด้วย กกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ้านคลองข่อยได้มีการปลูกต้นไว้เกือบจะทุกครัวเรือน โดยอาศัยที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ และนำกกที่ปลูกไว้มาทอเป็นเสื่อกกไว้ปูนอน จากทอใช้เองก็เริ่มมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทอเสื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเดิมการทอเสื่อนั้นจะทอเสื่อแบบลายโบราณคือลายกระจับเพียงลายเดียว และลักษณะของเสื่อเป็นเสื่อผืนใหญ่ 11/09/2561 21:58:11 อ่านต่อ...
294 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย (ของใช้ตกแต่ง) จากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ของครอบครัวบวกกับความชอบ จึงได้ฝึกจนเกิดความชeนาญ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ๆในเมืองกระบี่ ในการตัดเย็บแต่ละครั้งมีเศษผ้าเหลือใช้จeนวนมากจึงมีแนวคิดที่จะนeเอาเศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ทำ ด้วยมือทุกชิ้น มีรูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา ออกแบบให้สามารถใช้พกพาง่าย สะดวกสบาย รูปทรงสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นของฝากของใช้กับทุกเพศทุกวัย 28/12/2561 14:04:09 อ่านต่อ...
295 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าปาเต๊ะแบบถือ (ของใช้ตกแต่ง) จากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ของครอบครัวบวกกับความชอบ จึงได้ฝึกจนเกิดความชeนาญ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ๆในเมืองกระบี่ ในการตัดเย็บแต่ละครั้งมีเศษผ้าเหลือใช้จeนวนมากจึงมีแนวคิดที่จะนeเอาเศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ทำ ด้วยมือทุกชิ้น มีรูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา ออกแบบให้สามารถใช้พกพาง่าย สะดวกสบาย รูปทรงสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นของฝากของใช้กับทุกเพศทุกวัย 28/12/2561 14:00:24 อ่านต่อ...
296 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่ซองโทรศัพท์ (ของใช้ตกแต่ง) จากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ของครอบครัวบวกกับความชอบ จึงได้ฝึกจนเกิดความชeนาญ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ๆในเมืองกระบี่ ในการตัดเย็บแต่ละครั้งมีเศษผ้าเหลือใช้จeนวนมากจึงมีแนวคิดที่จะนeเอาเศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ทำ ด้วยมือทุกชิ้น มีรูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา ออกแบบให้สามารถใช้พกพาง่าย สะดวกสบาย รูปทรงสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นของฝากของใช้กับทุกเพศทุกวัย 28/12/2561 13:52:58 อ่านต่อ...
297 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสตรี แบบเป๋ (ของใช้ตกแต่ง) จากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ของครอบครัวบวกกับความชอบ จึงได้ฝึกจนเกิดความชeนาญ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ๆในเมืองกระบี่ ในการตัดเย็บแต่ละครั้งมีเศษผ้าเหลือใช้จeนวนมากจึงมีแนวคิดที่จะนeเอาเศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ทำ ด้วยมือทุกชิ้น มีรูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา ออกแบบให้สามารถใช้พกพาง่าย สะดวกสบาย รูปทรงสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นของฝากของใช้กับทุกเพศทุกวัย 28/12/2561 13:47:56 อ่านต่อ...
298 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานผักตบชวา ขนาดเล็ก (ของใช้ตกแต่ง) แต่เดิมชาวบ้าน มีอาชีพทำนา เมื่อ พ.ศ. 2532 นางเหมือนใจ คงทอง ประธานกลุ่ม ประกอบอาชีพ วิ่งรถโดยสารประจำทาง สายอ่างทอง 28/12/2561 13:39:45 อ่านต่อ...
299 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานผักตบชวา ขนาดใหญ่ (ของใช้ตกแต่ง) แต่เดิมชาวบ้าน มีอาชีพทำนา เมื่อ พ.ศ. 2532 นางเหมือนใจ คงทอง ประธานกลุ่ม ประกอบอาชีพ วิ่งรถโดยสารประจำทาง สายอ่างทอง 14/09/2561 21:04:44 อ่านต่อ...
300 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสตรี (ของใช้ตกแต่ง) จากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ของครอบครัวบวกกับความชอบ จึงได้ฝึกจนเกิดความชeนาญ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ๆในเมืองกระบี่ ในการตัดเย็บแต่ละครั้งมีเศษผ้าเหลือใช้จeนวนมากจึงมีแนวคิดที่จะนeเอาเศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ทำ ด้วยมือทุกชิ้น มีรูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา ออกแบบให้สามารถใช้พกพาง่าย สะดวกสบาย รูปทรงสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นของฝากของใช้กับทุกเพศทุกวัย 28/12/2561 11:48:55 อ่านต่อ...