ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
"ชุดกล่องเอนกประสงค์" ฝังไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น

"ชุดกล่องเอนกประสงค์" ฝังไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น-0
"ชุดกล่องเอนกประสงค์" ฝังไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น-1

"ชุดกล่องเอนกประสงค์" ฝังไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

จุดเด่นของสินค้า ผู้ประกอบการ ได้นำเอาลักษณ์ที่โดดเด่นของรูปแบบเสาและลวดลายของเสาพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม และภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะ ซึ่งมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ได้แก่ หน้าเทพ หน้ายักษ์ หน้าครุฑ ดาวเพดานในอิริยาบถต่าง ๆ เขียนลงบนกล่องไม้ซึ่งเป็นวัสดุพื้นถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและฝังไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับผลิตภัณฑ์ชุดกล่องอเนกประสงค์ โดยใช้เทคนิคการปั้นผสมผสานกับการแกะสลัก การเขียนสด และการเพ็นท์สี และยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้

โดย
นายหิรัณยากร พูลศักดิ์
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เพชรบุรี

0642965199