ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
โคมไฟ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

โคมไฟ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว-0
โคมไฟ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว-1

โคมไฟ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

โคมไฟจากกะลามะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนามาจากกะลามะพร้าว โดยนำเศษต่อไม้มาประกอบชิ้นงาน ซึ่งมีการนำรูปแบบตราสัญลักษณ์ของเวียงกุมกาม ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของล้านนา โดยเฉพาะรูปที่คล้ายนาคที่ฐานของบันได วิหาร โบราณ ในเวียงกุมกามแล้วนำมาฉลุเป็นรูปแบบโคมไฟ ทำให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่ง ให้ความรู้สึกถึงความเป็นงานช่างดั้งเดิมและเน้นความเป็นไทย

โดย
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เชียงใหม่

0899996018