ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล เมืองเพชร

ผลิตภัณฑ์จากใบตาล เมืองเพชร-0
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล เมืองเพชร-1

ผลิตภัณฑ์จากใบตาล เมืองเพชร

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ต้นตาล เป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองเพชรที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ตั้งแต่รากจรดใบใบตาล เป็นวัสดุพื้นถิ่นที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงประกอบกับแนวคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ใบตาลเป็นของฝาก ของที่ระลึก ในชุมชน และจังหวัดเพชรบุรี มีสินค้าหลากหลายรูปแบบ อาทิ ต้นตาลประดิษฐ์ ดอกไม้ใบตาล โมบาย โคมไฟใบตาล ตะกร้าหลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยชน์

โดย
กลุ่มหัตถกรรมจากใบตาล
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เพชรบุรี

0634653556