ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม > พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กระเป๋าใส่เหรียญ บัตร

กระเป๋าใส่เหรียญ บัตร-0
กระเป๋าใส่เหรียญ บัตร-1

กระเป๋าใส่เหรียญ บัตร

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

กระเป๋าใส่เหรียญ บัตร ผลิตจากผ้าฝ้าย
ทอมือ ทอด้วยวิธีขิดหรือยกดอก ลาย
ขอสลับลายมุก บุด้วยหนังแท้ฟอกสี
และผ้าควอนต้า (Quanta)

โดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
สินค้า
5 รายการ
จังหวัด
น่าน

022811599