ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

71 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วลายพญานาค (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:01:24 อ่านต่อ...
72 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด หนังใหญ่วัดขนอน ลายพระราม สกรีนสีทอง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) หนังใหญ่ เป็นมหรสพที่เก่าแก่ของไทย นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ หนังใหญ่ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง ที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกัน ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบ จิตรกรรมวิจิตรศิลป์ ฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต ศิลปะทางนาฏศิลป์ วรรณกรรมเนื้อเรื่อง บทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ การแสดงหนังแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการนำลวดลายฉลุ ลายไทยจากตัวหนังใหญ่ มาสร้างสรรค์ ออกแบบใหม่ เพื่อผลิตเป็นของฝาก ของที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาชมการแสดงหนังใหญ่ ที่วัดขนอน อ.โพธาราม จ. ราชบุรี ซึ่งจะมีการแสดงให้ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 25/01/2562 15:01:16 อ่านต่อ...
73 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายดอกกระโถนฤๅษี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:57:04 อ่านต่อ...
74 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วเซรามิคแกะลายตัวละครในวรรณกรรมสุนทรภู่ (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดระยอง มีสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และท่านได้แต่งวรรณกรรมไว้หลายเรื่อง และเมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่ หลายๆคนต้องนึกถึงเรื่องพระอภัยมณี และถ้าพูดถึงพระอภัยมณี ก็ต้องนึกถึงสุนทรภู่เป็นคู่กัน เรื่องพระอภัยมณีโด่งดังมานานมาก เป็นกลอนนิทานที่มีความยาวมากถึง ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งเป็น ๖๔ ตอน ซึ่งตัวละครที่เด่นและสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี มีหลายตัว เช่น พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายจากตัวละคร ดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำมาทำเป็นแก้วและพวงกุญแจ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ ๓,๘๗๑ ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกระจูดจำนวนมาก เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล และเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว และปัจจุบันได้นำกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในพื้นถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จังหวัดระยองจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม คือ กระเป๋า 25/01/2562 14:56:39 อ่านต่อ...
75 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมวก (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:56:17 อ่านต่อ...
76 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์ ทำด้วยกก(กระจูด) (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดระยอง มีสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และท่านได้แต่งวรรณกรรมไว้หลายเรื่อง และเมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่ หลายๆคนต้องนึกถึงเรื่องพระอภัยมณี และถ้าพูดถึงพระอภัยมณี ก็ต้องนึกถึงสุนทรภู่เป็นคู่กัน เรื่องพระอภัยมณีโด่งดังมานานมาก เป็นกลอนนิทานที่มีความยาวมากถึง ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งเป็น ๖๔ ตอน ซึ่งตัวละครที่เด่นและสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี มีหลายตัว เช่น พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายจากตัวละคร ดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำมาทำเป็นแก้วและพวงกุญแจ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ ๓,๘๗๑ ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกระจูดจำนวนมาก เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล และเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว และปัจจุบันได้นำกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในพื้นถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จังหวัดระยองจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม คือ กระเป๋า 25/01/2562 14:55:25 อ่านต่อ...
77 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดปักรูปควาย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:54:51 อ่านต่อ...
78 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจหนังรูปนางเงือก (เครื่องประดับ) จังหวัดระยอง มีสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และท่านได้แต่งวรรณกรรมไว้หลายเรื่อง และเมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่ หลายๆคนต้องนึกถึงเรื่องพระอภัยมณี และถ้าพูดถึงพระอภัยมณี ก็ต้องนึกถึงสุนทรภู่เป็นคู่กัน เรื่องพระอภัยมณีโด่งดังมานานมาก เป็นกลอนนิทานที่มีความยาวมากถึง ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งเป็น ๖๔ ตอน ซึ่งตัวละครที่เด่นและสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี มีหลายตัว เช่น พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายจากตัวละคร ดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำมาทำเป็นแก้วและพวงกุญแจ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ ๓,๘๗๑ ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกระจูดจำนวนมาก เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล และเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว และปัจจุบันได้นำกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในพื้นถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จังหวัดระยองจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม คือ กระเป๋า 25/01/2562 14:54:09 อ่านต่อ...
79 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนอิงปักรูปควาย (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:54:07 อ่านต่อ...
80 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่เหรียญ (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:53:04 อ่านต่อ...