ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

71 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด เสื้อโปโล Kra Isthmus RANONG (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) คอคอดกระ หรือ “กิ่วกระ” เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 555 บนทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออก มีความกว้าง 44 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับความสนใจตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ในการที่ขุดคลองลัดผ่าน จนในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝรั่งเศสคิดจะขุดคอคอดกระเพื่อร่นระยะทางการเดินเรือจากฝั่งทะเลอันดามันข้ามมายังฝั่งอ่าวไทย โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู แต่ด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับอังกฤษโครงการนี้จึงพับไป ปัจจุบันคอคอดกระ ตั้งอยู่ที่ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เสน่ห์ที่นำมาใช้ในการออกแบบ นำอารมณ์ “คอดกิ่ว” มาเล่นพร้อมกับตัวเลขระยะทาง 44 กิโลเมตร เกิดเป็นงานอารมณ์ขันที่สามารถเป็นของฝากแนวน่ารัก 25/01/2562 14:50:08 อ่านต่อ...
72 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายนายจันหนวดเขี้ยว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:49:39 อ่านต่อ...
73 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนอิง ผ้าบาติกลายรถสองแถวไม้ (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:47:53 อ่านต่อ...
74 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าทอมือพื้นบ้านไท-ยวนสระบุรี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:45:56 อ่านต่อ...
75 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าพันคอลายผีเสื้อหางติ่งนางละเวง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:43:56 อ่านต่อ...
76 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายผีเสื้อหางติ่งนางละเวง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:42:19 อ่านต่อ...
77 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจผีเสื้อจ่าคาม่า (เครื่องประดับ) 25/01/2562 14:41:25 อ่านต่อ...
78 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อโปโลลายพระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:40:58 อ่านต่อ...
79 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพายหูยาว ลายเข่งปลาทู (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:39:55 อ่านต่อ...
80 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ลายพระมาหธาตุเจดีย์ชัยมงคล (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:39:30 อ่านต่อ...