ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม > พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กระเป๋า Weekend Bag

กระเป๋า Weekend Bag-0

กระเป๋า Weekend Bag

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

กระเป๋าถือหรือสะพาย ผลิตจากผ้าฝ้าย
เทคนิคการปักด้วยมือ แบบชาวเขา
ลายดอกไม้ 4 กลีบ เย็บขอบ มุม และหู
หิ้วด้วยหนังแท้ฟอกสี ด้านในบุด้วย
ผ้าควอนต้า (Quanta)

โดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
สินค้า
5 รายการ
จังหวัด
น่าน

022811599