ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
กล้วยหอมทองฉาบ

กล้วยหอมทองฉาบ-0

กล้วยหอมทองฉาบ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

การผลิตใช้แรงงานในชุมชน และวัตถุดิบที่ใช้นำมาจากกลุ่มของตำบลทุ่งคาวัด เป็นกล้วยหอมทองที่ปลอดสารเคมี เป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดย
กลุ่มกล้วยหอมทองฉาบ บ้านเขาช่องลม
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ชุมพร

0892881029