ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน

ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน-0
ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน-1
ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน-2
ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน-3

ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าซิ่น ทอลายเชียงแสน
ผ้าซิ่น ทอลายน้ำไหล
ผ้าทอพื้นเมืองสีพื้น
ผ้าขาวม้า
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 100 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 15 รายการ)
โดย
ร้านกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา)
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เชียงราย

0894290732
ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน เกิดขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านบ้านสบคำ เมื่อปี พ.ศ.2529 จัดตั้ง กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกโดยการสนับสนุนฝึกอบรมการทอผ้าจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งปี พ.ศ.2539 พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสนปัจจุบัน) ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน ทำให้ทราบว่าอดีตมีการทอผ้าลวดลายเชียงแสนมาแต่ดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว ท่านจึงได้ก่อสร้าง “พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน” ขึ้นในบริเวณวัดพระธาตุผาเงาเพื่อรวบรวมผ้าทอเชียงแสนและถิ่นใกล้เคียง จึงได้สืบแหล่งทอผ้าเชียงแสนพบว่ามีการทออยู่ที่จังหวัดราชบุรี ท่านจึงได้นำสมาชิกกลุ่มผ้าทอ เพื่อไปศึกษาลายผ้าและนำมาเป็นตัวอย่าง และมีการไปฝึกทอผ้าที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้เกิด “ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน” ขึ้น
ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน เป็นผ้าทอด้วยมือโดยใช้กี่กระตุกในการทอ ใช้เส้นด้ายผ้าฝ้ายและไหมประดิษฐ์ในการทอ มีลวดลายคงเดิมของชาวเชียงแสน ซึ่งถอดแบบจากลายผ้าเชียงแสนโบราณที่ค้นพบในพื้นที่อำเภอเชียงแสน เป็นลายดั้งเดิมมีด้วยกันอยู่ 5 ลาย ประกอบด้วย
1) ลายขอพันเสา
2) ลายเสือย่อย
3) ลายดอกมะลิ
4)ลายกาแล และ
5) ลายไข่ปลา
ซึ่งได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ลายผ้าทั้ง 5 ลายเรียบร้อยแล้ว ผ้าทอลายเชียงแสนมีลักษณะโดดเด่น คือมีการผสมผสานลวดลายทั้ง 5 ลายเข้าด้วยกัน จึงทำให้ผ้าทอมีลวดลายที่สวยงาม นอกจากกลุ่มจะทอผ้าล้านนาลายเชียงแสนแล้ว ยังทอลายน้ำไหล ลายกี่ตะกอ ลายตาราง แบบไทลื้อ หรือทอตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้
ทอด้วยกี่กระตุก กลายเป็นผ้าทอมือทั้งผืน
ระยะเวลาการผลิตขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายที่ทอ
ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 เดือน
ผ้าซิ่น ทอลายเชียงแสน
ผ้าซิ่น ทอลายน้ำไหล
ผ้าทอพื้นเมืองสีพื้น
ผ้าขาวม้า
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน