ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > งานทัศนศิลป์
รูปหนังตะลุง

รูปหนังตะลุง-0
รูปหนังตะลุง-1

รูปหนังตะลุง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นการบ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่มีถิ่นกำหนด

โดย
นายสุวิทย์ ชูศรี
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ตรัง

0891583454