ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ

สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ-0
สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ-1

สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

บ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า การใช้ประโยชน์จากป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร มีการนำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค
ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยของชุมชนบ้านห้วยหินดำที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล คือ การใช้สมุนไพรที่สอดคล้องกับธาตุ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาสุขภาพ ด้วยการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น อันเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ มาใช้เป็นประโยชน์ด้วยการปรุงและรับประทาน เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้ถูกต้องตามธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกัน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งการปรุงอาหารให้สอดคล้องกับธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพตามแนวแพทย์แผนไทย
ในปัจจุบันกระแสผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรมากมาย จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ

โดย
ชุมชนบ้านห้วยหินดำ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สุพรรณบุรี

0811397677