ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > เครื่องประดับ
เครื่องประดับลายดอกกฤษณา

เครื่องประดับลายดอกกฤษณา-0
เครื่องประดับลายดอกกฤษณา-1
เครื่องประดับลายดอกกฤษณา-2
เครื่องประดับลายดอกกฤษณา-3

เครื่องประดับลายดอกกฤษณา

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์สวยงาม มีมูลค่า มีความเชื่อว่าสวมใส่เป็นสิริมงคล
ราคา 5,000 - 50,000บาท
ติดต่อร้านค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดและประเมินราคา
โดย
นายยุพา มุกมณี
สินค้า
9 รายการ
จังหวัด
ตราด

0865747662
วัดสุวรรณมงคล เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2351 วัดมีอายุ 210 ปี มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธนั่ง ศิลปะสมัยอู่ทอง วัดสุวรรณมงคลได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จุดเด่นของวัดสุวรรณมงคล มีอุโบสถที่เก่าแก่สวยงาม มีจิตรกรรมรูปลายดอกกฤษณาบริเวณประตูอุโบสถที่สวยงาม ดังนั้น เมื่อนำมาผสมผสานกับพลอยบุศราคัมและพลอยทับทิมสยามจังหวัดตราด จึงเกิดเป็นเครื่องประดับพลอยลายดอกกฤษณา
ผลิตภัณฑ์สวยงาม มีมูลค่า มีความเชื่อว่าสวมใส่เป็นสิริมงคล
1. การวาดออกแบบลายดอกกฤษณา
2. การหลอมเม็ดเงิน ด้วยเครื่องหลอมความร้อนสูง
3. นำเม็ดเงินมารีดเป็นแผ่นด้วยความร้อน ตี ดัด เครื่องเงินตามแบบฯ
4. ฝังพลอย ตามแบบฯ
5. ล้าง/ขัด/ชุบ เครื่องประดับเงินลายดอกกฤษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับพลอยลายดอกกฤษณา( แหวน/กำไล/จี้) ขนาด size ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
เครื่องประดับสวยงาม เป็นสิริมงคล