ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ผ้า/เครื่องแต่งกาย
จำหน่าย ผ้าบาติกลายปาเต๊ะ

จำหน่าย ผ้าบาติกลายปาเต๊ะ-0
จำหน่าย ผ้าบาติกลายปาเต๊ะ-1

จำหน่าย ผ้าบาติกลายปาเต๊ะ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ที่มีการผลิตแบบบาติก สร้างสรรค์ลายผ้าแบบลายผ้าถุงปาเต๊ะ
นำมาประยุกต์เฉพาะลายดอกไม้ที่เด่น สดใส สะดุดตา มีศิลปะที่ร่วมสมัยมากขึ้น

โดย
บากันบาติก
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กระบี่

0879287891