ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ผ้า/เครื่องแต่งกาย
จำหน่าย ลูกปัดย้อนยุค

จำหน่าย ลูกปัดย้อนยุค-0

จำหน่าย ลูกปัดย้อนยุค

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประเภทอนุรักษ์ที่เป็นหัตถกรรมงานหินสีชนิดเดียวกับหินที่เป็นโบราณวัตถุ เพียงแค่ต่างยุคต่างสมัย ผลิตรูปทรงเสมือนลูกปัดโบราณ ที่ถูกขุดพบที่แหล่งโบราณดคีคลองท่อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดกระบี่

โดย
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันดามัน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กระบี่

0849273999