ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย-0
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย-1

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย
- หมวก
- กระเป๋า
- กระเช้า

โดย
กลุ่มพัฒนาสตรีจักสานเชือกกล้วย
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ชุมพร

0862770854