ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
กลุ่มศิลปหัตถกรรมผสมผสาน

กลุ่มศิลปหัตถกรรมผสมผสาน-0

กลุ่มศิลปหัตถกรรมผสมผสาน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว รถเข็นขายข้าวแกง ทำจากดินไทย และดินเกาหลี

โดย
ฟ้อนพื้นเมืองภาคเหนือ
สินค้า
6 รายการ
จังหวัด
เชียงใหม่

022470013