ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
“ชาขลู่หอม@บ้านแหลมมะขาม”

“ชาขลู่หอม@บ้านแหลมมะขาม”-0
“ชาขลู่หอม@บ้านแหลมมะขาม”-1

“ชาขลู่หอม@บ้านแหลมมะขาม”

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ใบขลู่” เป็นสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของป่าชายเลนแห่งบ้านแหลมมะขาม เป็นพืชที่ชาวแหลมมะขามนิยมรับประทานเป็นอาหารคาว และนำมาใช้เป็นยารักษาโรคตามตำรับยาโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากคำบอกเล่าของ นางสายพิณ บุญมี อายุ ๕๘ ปี ครูภูมิปัญญาด้านการทำขนมไทยบ้านแหลมมะขาม ได้กล่าวว่า “ตั้งแต่จำความได้ ก็เห็นบรรพบุรุษกินใบขลู่เป็นยา ทั้งรับประทานสด หรือนำมาต้มน้ำดื่ม รสชาติอร่อย ทั้งแบบต้มใบสด นำใบมาคั่ว ช่วยขับปัสสาวะ บำรุงธาตุในร่างกาย ซึ่งคำบอกเล่านี้สอดคล้องกับบทความ เรื่อง “ใบขลู่ : คุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และความเป็นพิษ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา สุริยาพันธ์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชาวบ้านแหลมมะขาม ได้เห็นความสำคัญของใบขลู่ ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าชายเลนของบ้านแหลมมะขาม รวมทั้งความรู้ด้านภูมิปัญญาสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โบราณ จึงมีแนวคิดในการทำ “ชาขลู่หอม@บ้านแหลมมะขาม”
โดยชาวบ้านแหลมมะขาม ได้ทำการค้นกรรมวิธีโบราณที่มีวิธีการคั่วมือแบบโบราณ ทำให้ได้ชาใบขลู่ที่มีรสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอมหวลเวลาดื่ม และอุดมไปด้วยสรรพคุณทางยา

โดย
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ตราด

0988602914