ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
"เมี่ยงปลาสายไหม" เพื่อสุขภาพ มีแคลเซียมสูง

"เมี่ยงปลาสายไหม" เพื่อสุขภาพ มีแคลเซียมสูง-0
"เมี่ยงปลาสายไหม" เพื่อสุขภาพ มีแคลเซียมสูง-1

"เมี่ยงปลาสายไหม" เพื่อสุขภาพ มีแคลเซียมสูง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปลาสายไหมจำนวนมาก ทำให้คุณวีณา แขยินดี เกิดความคิดในการผลิตเมื่ยงขึ้น ซึ่งเดิมจะใชห้เมี่ยงคำมะพร้าว แต่มะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวผู้สูงอายุไม่ควรรับประทาน จึงได้นำปลาสายไหมมาแทนมะพร้าว

โดย
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ประจำจังหวัด
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

0819863010