ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง-0
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง-1
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง-2

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง
- กล้วยเล็บมือนางอบ
- กล้วยอบเคลือบช๊อกโกแลต
- กล้วยเล็บมือนางฉาบหวาน
- เค็ม
- กล้วยอบชุบแป้งทอด
- ช๊อกโกบานาน่า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง เป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ซึ่งมีรสชาติดี เป็นการถนอมอาหาร เพื่อรับประทานและขาย จากกล้วยอบเพียงอย่างเดียว กลายเป็นการแปรรูปหลายแบบหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค ทุกผลิตภัณฑ์มีการคัดคุณภาพเลือกวัตถุดิบเกรด A มีการดูแล ควบคุม เรื่องความปลอดภัย มีมาตรฐานรองรับ

โดย
ร้านบ้านครูแอ๋ว
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ชุมพร

0814470053