ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
จำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปและเมล็ดกาแฟ

จำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปและเมล็ดกาแฟ-0
จำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปและเมล็ดกาแฟ-1

จำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปและเมล็ดกาแฟ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์กาแฟ - กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 - กาแฟสำเร็จรูป 4 in 1 - กาแฟคั่ว - กาแฟคั่วบด - กาแฟสด

กาแฟถ้ำสิงห์เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร ตำบลถ้ำสิงห์ และตำบลใกล้เคียง เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ซึ่งต้องการนำกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ของดีของตำบลถ้ำสิงห์ ซึ่งปลูก คั่ว และบดเอง ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ กาแฟ 3 in 1 กาแฟ 4 in 1 ผสมดอกคำฝอย กาแฟคั่วเมล็ด กาแฟคั่วบด กาแฟสด กาแฟที่สร้างรายได้และขายดีที่สุด คือ กาแฟ 4 in 1 ผสมดอกคำฝอย เป็นการนำผงดอกคำฝอยเข้ามาเป็นส่วนผสม รสชาติที่ได้จะหอม เข้มข้น มีกลิ่นดอกคำฝอย

โดย
กาแฟบ้านถ้ำสิงห์
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ชุมพร

0935780281