ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร-0
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร-1

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
- กล้วยเล็บมือนางอบ
- กล้วยเล็บมือนางเคลือบช๊อกโกแลต
- กล้วยเล็บมือนางอบเนย
- ทุเรียนทอดอบกรอบ
- ทุเรียนกวน

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอปะทิว และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กล้วยเล็บมือนาง ทุเรียน

โดย
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ชุมพร

0898662682