ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
ข้าวแช่โบราณป้าเฉลียว

ข้าวแช่โบราณป้าเฉลียว-0
ข้าวแช่โบราณป้าเฉลียว-1

ข้าวแช่โบราณป้าเฉลียว

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ข้าวแช่โบราณป้าเฉลี่ยว มีจุดเด่นที่กระบวนการทำที่ยังยึดตามแบบโบราณ

โดย
ฟ้อนพื้นเมืองภาคเหนือ
สินค้า
6 รายการ
จังหวัด
เชียงใหม่

022470013