ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
ผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย

ผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย-0

ผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ข้าวสาร ข้าวไรด์เบอร์รี่ ข้าวซ้อมมือ ปลอดภัยจากสารตกค้าง

โดย
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
นครสวรรค์

0869293883