ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
ข้าวไรซ์เบอรี่สแนคบาร์ เกาะกก

ข้าวไรซ์เบอรี่สแนคบาร์ เกาะกก-0

ข้าวไรซ์เบอรี่สแนคบาร์ เกาะกก

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ข้าวไรซ์เบอรี่สแนคบาร์ การแปรรูปข้าวในท้องถิ่นเป็นขนมและอาหารว่าง

โดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกาะกก
สินค้า
2 รายการ
จังหวัด
ระยอง

0826158766