ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > งานทัศนศิลป์
เทริดมโนราห์

เทริดมโนราห์-0
เทริดมโนราห์-1

เทริดมโนราห์

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เทริด เป็นอุปกรณ์การแต่งกายอย่างหนึ่งของมโนราห์ อันเป็นที่เคารพนับถือบูชาของชาวใต้ที่มีเชื้อสายมโนราห์ ตามคำบอกเล่าของมโนราห์สมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์เคยได้รับพระราชทาน " เทริด" จากพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์อย่างมาก แต่ในยุคสมัยนั้นมีมโนราห์เกิดขึ้นมากมาย ครั้นจะให้องค์พระมหากษัตริย์พระราชทานเทริดแก่มโนราห์ทุกคน
ก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่มโนราห์ต้องมีเทริดเป็นของตนเอง จึงมีคนคิดทำเทริดขึ้นมา โดยการเลียนแบบให้มีรูปทรงเดียวกับที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน ซึ่งรูปแบบในปัจจุบันยังคงเป็นแบบเดียวกันกับสมัยก่อนแต่มีการออกแบบที่หลากหลายของช่างในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด
ชุมชนวัดบ้านกลาง มีการอนุรักษ์และสืบสานการทำเทริด ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆ เช่น รูปทรง ยอด เกร็ดเทริด ใบหู ลวดลาย และส่วนอื่นๆ เป็นต้น เทริด แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ มีหลายชนิด ประกอบด้วย
1. เทริดครู ใช้สำหรับงานพิธีกรรม เมื่อเข้าพิธีแล้วก็จะวางไว้บนหิ้งบูชา
2. เทริด ใช้สำหรับใส่ในการแสดง
3. เทริดแฟนซี มีหลากหลายสี ใช้สำหรับการแสดงหรือตั้งโชว์ในตู้โชว์หรือที่ที่มีความเหมาะสม
4. เทริดเล็กย่อส่วน มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือตั้งบนโต๊ะทำงาน
องค์ประกอบของเทริด ทำมาจากไม้มงคลหลายชนิด ดังนี้
1. ยอดเทริด ทำจากไมัยอ มีความหมายว่าเมื่อนำไปบูชาแล้วจะทำให้บุคคลนั้นได้รับการยกยกย่องสรรเสริญเยินยอ
2. เพดานเทริด ทำจากไม้ทองหลาง มีความหมายว่าจะทำให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย
3. โครงรอบศีรษะ ทำจากไม้ไผ่สีสุกโดยจักสานเป็นวงกลม มีความหมายว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน
4. ใบหู ทำจากไม้รัก มีความหมายว่าจะทำให้คนรัก หลงใหล และเมตตาเอ็นดู

โดย
ชุมชนบ้านวัดกลาง
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ตรัง

022811599