ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ตุ๊กตาไม้พญาลวง ชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ

ตุ๊กตาไม้พญาลวง ชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ-0
ตุ๊กตาไม้พญาลวง ชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ-1

ตุ๊กตาไม้พญาลวง ชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

พญาลวง ตัวลวงของล้านนา มีลักษณะมีเขาเหมือนกวาง หัวคล้ายวัวมีงวงมีงาอย่างช้างตัวเป็นงูมีเกล็ดเป็นปลา มีเท้าเหมือนม้า มีปีกเหมือนหงส์ มีลักษณะคล้ายมังกรจีน ศิลปะจีนในยุคราชวงศ์หมิงและหยวนได้เข้ามามีอิทธิพลในศิลปะล้านนา
ตุ๊กตาไม้พญาลวงสามารถปรับขยับส่วนหัว ส่วนหาง อีกทั้งสามารถใช้บรรจุสิ่งของได้ ให้สีสันสวยงาม และมีคุณค่าทางด้านจิตใจ

โดย
วิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เชียงใหม่

2000000016