ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์

ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์-0
ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์-1

ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

วิธีการใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ซึ่งมีความทนทานนำมาจักสานเป็นกระเป๋าหมวก เข็มขัด ทำเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆรูปแบบ สีสันนำสมัยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

โดย
กลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์ บ้านหุบกะพง
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เพชรบุรี

0861604549