ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
"โคมไฟหนังใหญ่" ผลิตภัณฑ์โคมไฟลวดลายไทยจากหนังใหญ่

"โคมไฟหนังใหญ่" ผลิตภัณฑ์โคมไฟลวดลายไทยจากหนังใหญ่-0
"โคมไฟหนังใหญ่" ผลิตภัณฑ์โคมไฟลวดลายไทยจากหนังใหญ่-1

"โคมไฟหนังใหญ่" ผลิตภัณฑ์โคมไฟลวดลายไทยจากหนังใหญ่

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์โคมไฟลวดลายไทยจากหนังใหญ่โคมไฟ ทำมือ ฉลุลวดลายบนผืนหนังโค ลงสี ออกแบบลวดลาย ที่มาจากตัวหนังใหญ่ มาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หนังใหญ่ ให้มีการสืบทอดต่อไป

โดย
หนังใหญ่วัดขนอน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ราชบุรี

0894596772