ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
"โคมไฟไม้มะพร้าว" ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านตำบลอ่างทอง

"โคมไฟไม้มะพร้าว" ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านตำบลอ่างทอง-0
"โคมไฟไม้มะพร้าว" ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านตำบลอ่างทอง-1

"โคมไฟไม้มะพร้าว" ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านตำบลอ่างทอง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

โคมไฟไม้มะพร้าว เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านตำบลอ่างทอง ที่นำไม้มะพร้าว มาทำเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในบ้าน นอกจากโคมไฟแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แจกันรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าวตำบลอ่างทอง
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ราชบุรี

0899182263