ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ

โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ-0
โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ-1

โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ
จุดเด่นของสินค้า
เป็นการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟรูปต่างๆ เช่น รูปสัตว์ ต้นไม้ ซึ่งมีรูปทรงกะทัดรัด สวยงาม น่ารัก ลวดลายธรรมชาติ แสดงถึงเอกลักษณ์แบบไทยๆ รวมถึงเป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ มาทำประโยชน์ใช้สอยที่ครอบคลุมมากขึ้น

โดย
บริษัทธนพัฒน์ซัพพลาย
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ราชบุรี

0819355257