ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบูร

ผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบูร-0
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบูร-1

ผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบูร

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

จุดเด่นของสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปจาก กกกลม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน มีความเหนียว ผิวมัน ทนทานไม่หักง่าย สีสวยและนุ่ม มากกว่ากกชนิดอื่น อีกทั้งยังมีลวดลายที่มีความสวยงาม ละเอียด ลวดลายโดดเด่นเฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี

โดย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
จันทบุรี

0818642393