ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า-0
ผ้าขาวม้า-1
ผ้าขาวม้า-2
ผ้าขาวม้า-3

ผ้าขาวม้า

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

สีสันสดใส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ ราคาถูก สำหรับนุ่งห่ม หรือ ตกแต่งบ้าน สถานที่
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน :   18 บาท

ราคา 100 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 60 รายการ)
โดย
ร้านนางบุญทอน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

1
ผ้าขาวม้า เป็นอาภรณ์อเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนใหญ่ทอมาจากฝ้าย แต่บางครั้งอาจทอจากเส้นไหม นิยมทอสลับสีกันเป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทาง โดยมากผลิตในแถบภาคเหนือหรือภาคอีสาน มีขนาดความกว้าง - ยาวแตกต่างกันออกไป ส่าหรับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ (ถ้าเป็นผ้าไหมเนื้อดีจะมีราคาแพง ซึ่งนิยมใช้แตะพาดบ่า หรือพาดไหล่)
แต่เดิมการผลิตผ้าขาวม้าในชุมชนคุณธรรมวัดบูรพาหนองบัว จะผลิตเพื่อใช้เองในครัวเรือนเท่านั้น แต่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงมีการรวมกลุ่มผลิตเพื่อส่งจำหน่ายในจังหวัดร้อยเอ็ด และทั่วประเทศ
1. สีสันสดใส
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ
3. ราคาถูก
1 นำด้ายมากวักโดยใช้กงล้อไม้ไผ่กวักเพื่อเตรียมด้ายสำหรับการค้น
2 นำไปค้น(ขึงไปตามหลักที่อยู่บนตัวไม้กรอบสี่เหลี่ยม) สำหรับทำทางยาว
3 ปลดด้ายที่ค้นแล้วออกมาจากหลักนำด้ายมาต่อกับฟืมเพื่อจะทอเป็นผืน
4 กรอด้ายโทเรตามสีที่ต้องการเพื่อเตรียมด้ายสำหรับการทอ
5 ทอลวดลายตามที่ต้องการ
ผ้าด้าย
1 สำหรับนุ่งห่ม
2 ตกแต่งบ้าน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าขาวม้า