ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ศิลปะการแสดง
เพลงไทยพวน การลำไทยพวน

เพลงไทยพวน การลำไทยพวน-0
เพลงไทยพวน การลำไทยพวน-1
เพลงไทยพวน การลำไทยพวน-2

เพลงไทยพวน การลำไทยพวน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เพลงไทยพวน การลำไทยพวน เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวน เป็นการละเล่นที่เป็นทำนองร้องต่อกันคนละวรรคหรือคนละหน ในเนื้อร้องใจความต่างๆ กัน เข้าทำนองเพลงต่างๆ ในตอนที่ไพเราะเหมาะสมที่จะร้องเข้า เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางที่มีขึ้นในเทศกาลเพื่อความรื่นเริง มีทั้งการร้องด้วยทำนองต่างๆซึ่งแต่งและขับร้องโดยชาวไทยพวน
วิถีชีวิตของคนพวน เวลามีงานบุญต่างๆ การรวมตัวกัน มีอุปนิสัยสนุกสนาน รื่นเริง ผู้สูงอายุนำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาแสดง คือ การเล่นลำพวน ซึ่ง “ลำ” คือการพรรณนา เป็นคำพูด เช่น เป็นการให้ศีลให้พร การเกี้ยวพาราสี เครื่องดนตรีใช้แคนตัวเดียว หมอลำผู้ชายและหมอลำผู้หญิง ลำเกี้ยวพาราสีกัน ให้ผู้ชมสนุกสนาน
ชุมชนไทยพวนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้สืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น คือ ศิลปะการแสดง ได้แก่ ตีกลองทาน การแสดงชุด “3 ลำ” คือ ลำพวน ลำตัดพวน และรำโทน รวมทั้งดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ แคน

โดย
ชุมชนไทยพวน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
นครนายก

0881330384