ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ศิลปะการแสดง
ละครชาตรี

ละครชาตรี-0
ละครชาตรี-1
ละครชาตรี-2

ละครชาตรี

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ละครชาตรี เป็นแหล่งรวมครูละครชาตรี จากหลายจังหวัดทางภาคใต้ สืบทอดรักษาละครชาตรี โดยประกอบสัมมาอาชีพ ด้านการแสดงละครชาตรี รับจ้างแต่งตัวโขน ที่โดดเด่น คือ โขนพระราชทาน ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เป็นชุมชนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรีใน 3 รูปแบบคือ ละครชาตรีพื้นบ้าน ละครชาตรีเครื่องใหญ่
และละครชาตรี การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงชาตรีให้นักแสดงรุ่นเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการร้อง รำ เจรจา
และเล่นละครได้หลายเรื่อง เช่นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร. 2)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 6) และหนังสือวัดเกาะ (เป็นหนังสือละครที่เก่าแก่ เป็นที่นิยมในสมัยก่อน) เป็นต้น

โดย
ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022824137