ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา”

กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา”-0
กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา”-1
กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา”-2

กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา”

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ ถนอมอาหาร จากการถนอมอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือนและเป็นของฝาก กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน

โดย
กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา”
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ชุมพร

0812722248