ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
"มาลีประกายแสง" คบไฟสมัยโบราณ

"มาลีประกายแสง" คบไฟสมัยโบราณ-0

"มาลีประกายแสง" คบไฟสมัยโบราณ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

มาลีประกายแสง จุดเด่นของสินค้า การนำภูมิปัญญาในการทำคบไฟในสมัยโบราณ ประกอบกับภูมิปัญญาด้านจักรสาน มาพัฒนาเป็นเครื่องประดับ โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่น

โดย
นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ระยอง

0895445505