ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน-0

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

จักรสานจากกระจูด การนำต้นกระจูดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มาสานเป็นเสื่อและพัฒนาเป็นเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆ

โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ระยอง

0860453938