ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
ชุมชนปากน้ำประแส

ชุมชนปากน้ำประแส-0

ชุมชนปากน้ำประแส

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชมุ ชนปากน้ำประแส ต้ังอยู่บนชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พื้นที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นผ่านรูปแบบวิถีชีวิต และอาชีพของชาวปากน้ำประแส เช่น ทำนา ทำสวน และการประมง ค้าขายและอุสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่เติบโตไปตามช่วงเวลา

โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สินค้า
12 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022740013

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม