ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > อาหาร
ผลิตภัณฑ์แคบวัว

ผลิตภัณฑ์แคบวัว-0

ผลิตภัณฑ์แคบวัว

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติ

โดย
ร้านนายปาน หงษ์วิลัย
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สกลนคร

0833102508
บ้านจารมีการผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อการยังชีพตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากผลิตอาหารในครัวเรือนยังทำเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
การแปรรูปหนังวัวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
1. คัดเลือกหนังวัวที่มีคุณภาพ
2 คัดเลือกส่วนประกอบคุณภาพดีของหนังวัว
3. หั่นหนังวัวแล้วนำมาตากแห้ง
4. ทอดและผึงให้สะเด็ดน้ำมัน พร้อมบรรจุลงในผลิตภัณฑ์
เป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติ
รับประทาน เครื่องเคียงอาหารประเภทต่างๆ